Jak wysłać skan z drukarki? Jak skanować z drukarki na komputer za pomocą panelu
Jak drukować na drukarce HP z telefonu? Wystarczy zainstalować aplikację HP Smart na telefonie
Gdzie jest numer seryjny drukarki? Numer seryjny jest wydrukowany na białej naklejce umieszczonej na