Jak wysłać skan z drukarki HP

Jak wysłać skan z drukarki?

Jak skanować z drukarki na komputer za pomocą panelu drukarki

  1. Na szybie skanera połóż dokument, który chcesz zeskanować
  2. W panelu drukarki wielofunkcyjnej wybierz opcję "skanuj"
  3. W opcjach wybierzesz komputer, na który ma zostać przesłany zeskanowany plik.
  4. Wciśnij przycisk "skanuj"

Jak zeskanować dokument i wysłać na maila?

Skanowanie dokumentu

  1. Uruchom aplikację Dysk Google .
  2. W prawym dolnym rogu kliknij Dodaj .
  3. Kliknij Skanuj .
  4. Zrób zdjęcie dokumentu, który chcesz zeskanować. Aby dostosować skanowany obszar, kliknij Przytnij . …
  5. Utwórz własny tytuł lub wybierz sugerowany. …
  6. Aby zapisać gotowy dokument, kliknij Zapisz .

Jak się skanuje drukarka HP?

Otwórz program HP Easy Scan. Znajduje się on w folderze Applications (Aplikacje). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć skanowanie.

Jak wysłać skan w jednym pliku?

Wybierz pliki do scalenia za pomocą narzędzia Acrobat do łączenia plików PDF. W razie potrzeby zmień kolejność plików. Kliknij opcję Scal pliki. Zaloguj się, aby pobrać lub udostępnić scalony plik.

Jak zeskanować kilka stron do jednego pliku PDF HP?

Jeżeli chcesz zeskanować wiele plików do formatu PDF, kliknij ikonę Ustawienia . Zostanie wyświetlony interfejs skanowania niestandardowego. Zaznacz pole wyboru Monit o zeskanowanie większej liczby stron. Kliknij Skanuj.

Jak wysłać skany w jednym pliku?

Wybierz pliki do scalenia za pomocą narzędzia Acrobat do łączenia plików PDF. W razie potrzeby zmień kolejność plików. Kliknij opcję Scal pliki. Zaloguj się, aby pobrać lub udostępnić scalony plik.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: